Wiarygodność

Kryzys dotknął 70% firm. Jak przedsiębiorcy radzą sobie po wielu miesiącach pandemii?

Kryzys dotknął 70% firm. Jak przedsiębiorcy radzą sobie po wielu miesiącach pandemii?
Kryzys dotknął 70% firm. Jak przedsiębiorcy radzą sobie po wielu miesiącach pandemii? Raport Oferteo.pl 70% firm w Polsce odczuwa już straty związane z pandemią. Do

Kryzys dotknął 70% firm. Jak przedsiębiorcy radzą sobie po wielu miesiącach pandemii? Raport Oferteo.pl

70% firm w Polsce odczuwa już straty związane z pandemią. Do końca października większości z nich udawało się uniknąć zwalniania pracowników – wynika z raportu Oferteo.pl. Ponad połowa przedsiębiorców twierdzi, że wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z Covid-19 były zbyt restrykcyjne.

Miesiące utrudnień
Pierwsze ograniczenia związane z epidemią wprowadzono w Polsce w marcu 2020 roku. Niemal całkowity lockdown trwał kilka tygodni, w których ograniczony był handel, zamknięte siłownie, punkty gastronomiczne i instytucje kultury. Kolejne etapy znoszenia ograniczeń trwały od 20 kwietnia do 6 czerwca.
W czasie wakacji większość biznesów funkcjonowała względnie normalnie. Punkty mogły być otwarte, jednak musiały spełniać warunki takie jak ograniczona liczba osób w pomieszczeniach, stosowanie maseczek i częsta dezynfekcja. Państwo uruchomiło też kilka programów, których celem było wsparcie firm najbardziej dotkniętych kryzysem.
Jesienne wzrosty zakażeń sprawiły, że ponownie zaczął wchodzić w życie scenariusz, który mieliśmy wiosną.
70% firm z gorszą sytuacją finansową

W październiku 2020 roku Oferteo.pl, największy polski portal łączący poszukujących usług z ich dostawcami, przeprowadził drugą edycję badania wśród polskich przedsiębiorców. Jego celem było lepsze poznanie sytuacji, w jakiej znaleźli się właściciele firm – ich odczuć, obaw i przemyśleń po pół roku pracy w wyjątkowych warunkach.
Kluczowe były pytania o sytuację finansową i o to, jak wpłynęła na nią pandemia. 39% badanych stwierdziło, że w ostatnim czasie sytuacja finansowa ich firmy pogorszyła się, a 31% – że znacznie się pogorszyła. Dodatkowo 60% przyznało, że spadła liczba nowych klientów korzystających z ich usług.
Wśród 70% przedsiębiorców, którzy stracili na pandemii, największa część (38%) określiła swoje przychody jako 26–50% mniejsze niż w poprzednim półroczu. Co trzeci przyznał, że były one niższe nawet o połowę.
Przedsiębiorcy chętnie sięgali po pomoc finansową oferowaną przez rząd. Najczęściej było to zwolnienie z ZUS (56% z nich), mikropożyczka (51%) oraz świadczenie postojowe (27%). Często jedno przedsiębiorstwo skorzystało z więcej niż jednego programu wsparcia, natomiast aż 22% firm nie skorzystało z żadnej formy pomocy.

A to już wiesz?  Relacje biznesowe z Niemcami

Zwolnienia są ostatecznością

Wyniki badania pokazują, że w 81% przypadków firmom udało się jak dotąd uniknąć zwolnień pracowników. Jednak pracodawcy często rozważali taki krok, a nawet wciąż go planują. Redukcję liczby zatrudnionych przeprowadziło 19% badanych.
Co piąty przedsiębiorca zdecydował się obniżyć płace pracownikom lub zmniejszyć etaty. Co dziesiąty planuje taki krok.

Brak zleceń i klientów

Pytani o największe problemy, z jakimi musieli się zmierzyć, przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na zmniejszoną liczbę zleceń (63%) oraz rezygnację dotychczasowych klientów (36%). Często pojawiały się też problemy, takie jak brak środków na bieżącą działalność, a także zaburzona płynność finansowa. 17% firm miało trudność z dostosowaniem się do wymogów sanitarnych. Bardzo podobnie te obawy układały się w pierwszej edycji badania Oferteo.pl.
Największym wyzwaniem dla 60% badanych jest obecnie niepewność wynikająca z dynamicznie rozwijającej się sytuacji. Wielu odpowiadało też, że obawia się o pozyskiwanie nowych klientów (54%) oraz utrzymanie finansowej płynności (42%).

Niepotrzebne ograniczenia?

Z perspektywy czasu aż 66% przedsiębiorców ocenia ograniczenia wprowadzane przez rząd jako zbyt surowe. Zaledwie co piąty badany przyznaje, że były one odpowiednie.
Po 6 miesiącach od wprowadzenia pierwszych obostrzeń ponad połowa właścicieli firm stwierdziła, że sprawy biznesowe potoczyły się gorzej, niż przewidywali jeszcze pół roku temu. U niemal 30% sytuacja wygląda tak, jak się tego spodziewali, a 20% stwierdza, że rzeczywistość okazała się nawet bardziej pozytywna niż początkowe założenia.

Metodologia badania
Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2020 roku na grupie 870 przedsiębiorców.
Jak działa Oferteo.pl?

Za pośrednictwem www.oferteo.pl zarejestrowani w serwisie Wykonawcy usług i Dostawcy produktów mają możliwość dotarcia do nowej grupy Klientów poszukujących konkretnej usługi lub produktu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas związany z poszukiwaniami i obsługą klientów.

A to już wiesz?  Monitorowanie doświadczeń użytkownika – nowy cel szefów IT

Klienci poszukujący konkretnej usługi lub produktu mogą w jednym miejscu bezpłatnie złożyć zapytanie o oferty. Konsultanci pracujący w serwisie wyselekcjonują dla nich odpowiednie firmy, które zostaną powiadomione o zapytaniu z ich branży, by spośród nadesłanych ofert Klienci mogli wybrać najlepszą dla siebie.

O OFERTEO

Oferteo.pl z siedzibą we Wrocławiu to serwis internetowy, którego głównym celem jest ułatwienie dokonywania transakcji handlowych, a w szczególności kontaktowanie potencjalnych nabywców z najlepszymi dostawcami produktów i usług. Platforma istnieje od 2008 roku.

Więcej na www.oferteo.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy