Wiarygodność

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną
Warszawa, 30 listopada 2017 r. Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną Prawie ¾ firm z branży budowlanej ma problem z opóźnieniami w płatnościach za sprzedany

Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Prawie ¾ firm z branży budowlanej ma problem z opóźnieniami w płatnościach za sprzedany towar lub świadczone usługi. Ponad 20% respondentów 14. fali cyklicznego badania Bibby MSP Index deklaruje, że w ostatnim półroczu zetknęło się z problemem niewypłacalnego kontrahenta. Problem opóźnionych płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Z barierą w postaci niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się 65% przedstawicieli branży budowlanej. Aż 45% badanych wskazało, że opóźnienie w uregulowaniu płatności po terminie średnio trwa od miesiąca do trzech i więcej po terminie.
Ponad ¾ badanych firm próbuje przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia się przed nimi jest monitorowanie należności przez dział księgowy. Firmy chcąc poprawić płynność finansową korzystają również z dedykowanego działu kontrolingu (20% wskazań). Prawie 18% respondentów deklaruje, że ich właściciel firmy osobiście kontaktuje się z klientami, którzy nie uregulowali należności w terminie. Ponad 10% respondentów z branży budowalnej korzysta z faktoringu jako metody zabezpieczenia się przed opóźnieniami w płatnościach.

Warto wspomnieć, że aż ¼ badanych deklaruje, że w przypadku stałych kontrahentów toleruje opóźnienia w płatnościach.
Bacznie przyglądamy się sytuacji finansowej firm z branży budowalnej. Przedsiębiorcy z tego sektora gospodarki w codziennej pracy spotykają się z problemem długiego łańcucha płatniczego. Gdy przedsiębiorstwo podejmuje się wykonania konkretnego etapu całego przedsięwzięcia, jej płatnikiem nie jest firma, która koordynuje całą inwestycję, ale inwestor. W tym przypadku podmiot, który jest na końcu łańcucha musi najdłużej czekać na należności z tytuły wykonania pracy, przez co spotyka się z szeregiem negatywnych konsekwencji nie mogąc uregulować swoich zobowiązań wobec pracowników, czy dostawców – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services w Polsce.
Ponad 50% respondentów chcąc zabezpieczyć swój biznes przed nierzetelnymi klientami weryfikuje kontrahentów korzystając z biur informacji gospodarczej, prawie 10% badanych ubezpiecza transakcje, a niecałe 8% przedsiębiorców deklaruje, że korzysta z usług firmy windykacyjnej podobnie, jak w przypadku używania faktoringu bez regresu.

A to już wiesz?  Monitorowanie doświadczeń użytkownika – nowy cel szefów IT

Z myślą o przedsiębiorcach, którzy spotykają się z trudnościami w związku z utrzymaniem płynności finansowej uruchomiliśmy kampanię „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Dostrzegamy skalę problemu z nieterminowym otrzymywaniem płatności oraz regulowaniem należności, którą można porównać do efektu domina – brak płynności finansowej u jednego przedsiębiorcy rzutuje na sytuację finansową współpracujących z nim firm. Przez działania kampanii chcemy uświadomić przedsiębiorcom, jak duże znaczenie ma płacenie swoich zależności w terminie dla całego ekosystemu gospodarczego, w ramach którego dana firma funkcjonuje. Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk, w tym opłacania faktur na czas oraz edukacja, jak radzić sobie z brakiem płynności finansowej – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce.
Ponad 70% badanych podczas 14. fali Bibby MSP Index mówiąc o konsekwencjach nieterminowo płaconych faktur w swoim otoczeniu wskazywało pogorszenie relacji biznesowych (trudności w pozyskaniu nowych klientów) oraz utratę wizerunku (prawie 60% wskazań). ¼ respondentów obawia się pogorszenia relacji z wieloletnim partnerem biznesowym, wpisu do KRD (prawie 12%), bankructwa spowodowanego nieuregulowaniem przez kontrahenta należności na czas (prawie 4%) oraz nadzoru komorniczego (2% wskazań).
Patroni kampanii: Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Marsh, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Vindicat.

Patroni medialni kampanii: 6krokow.pl, biznes2bizes.com, CEO.com.pl, Gazeta MŚP, Euro Logistics, fintek.pl, lifeandmore.pl, log24.pl, My Company, Truck&Business, przedsiebiorcy.eu, qbusiness.pl.
Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo na stronie: placefaktury.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo kampanii:

Bibby Financial Services Sp. z o.o. należy do finansowej części, istniejącej od 1807 roku, brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd. w ramach której działają trzy grupy podmiotów oferujące następujące rodzaje usług: transport morski – Bibby Line Ltd., usługi logistyczne – Bibby Distribution Ltd., usługi finansowe – Bibby Financial Services. Firma posiada biura w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Irlandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, USA, Kanadzie, Malezji, Singapurze i Hong Kongu. W Polsce jest obecna od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International. www.bibbyfinancialservices.pl
Bibby MSP Index to cykliczne badanie sprawdzające aktualną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
z sektora MSP. 14. fala została zrealizowana we wrześniu 2017 r. na grupie 450 respondentów – osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych głównie prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi w firmach zatrudniających od 9 do 249 pracowników. Wskaźnik Bibby MSP Index obrazuje kondycję firm z sektora MSP na podstawie wnikliwej analizy danych dotyczących zatrudnienia, sprzedaży, inwestycji, płynności finansowej oraz zadłużenia przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na grupie małych i średnich przedsiębiorstw z 6 branż: budownictwo, przemysł, handel, usługi, transport i pozostałe.

A to już wiesz?  Czy faktoring jest dla każdej firmy – rozwiewamy wątpliwości przedsiębiorców

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy